பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ளும் வழிக்கான கரப்பான் பூச்சி கோட்பாடு!

பிரச்னைகளை எதிர்கொள்ளும் வழிக்கான  கரப்பான் பூச்சி கோட்பாடு!


ஒரு உணவகத்தில், ஒரு கரப்பான் பூச்சி திடீரென்று எங்கிருந்தோ பறந்து ஒரு பெண்மணியின் மீது அமர்ந்தது.

அவள் பயத்தில் கத்த ஆரம்பித்தாள். 

பீதியடைந்த முகம் மற்றும் நடுங்கும் குரலுடன், அவள் குதிக்க ஆரம்பித்தாள், அவளது இரு கைகளும் கரப்பான் பூச்சியிலிருந்து விடுபட தீவிரமாக முயன்றன.

அவளுடைய எதிர்வினை தொற்றுநோயாக இருந்தது. எனவே, அவரது குழுவில் உள்ள அனைவருக்கும் பீதி ஏற்பட்டது.

அந்த பெண்மணி இறுதியாக கரப்பான் பூச்சியைத் தள்ளிவிட்டார், ஆனால் ... அது குழுவில் இருந்த மற்றொரு பெண்மணியின் மீது இறங்கியது.

இப்போது, ​​அந்தக் காட்சியைத் தொடர குழுவில் உள்ள மற்ற பெண்ணின் முறை.

அவர்களை மீட்பதற்காக பணியாளர் விரைந்தார்.

கரப்பான் பூச்சி அடுத்து பணியாளர் மீது விழுந்தது.

பணியாளர் உறுதியாக நின்று தனது சட்டையில் கரப்பான் பூச்சியின் நடத்தையை கவனித்தார்.

அவர் போதுமான நம்பிக்கையுடன் இருந்தபோது, ​​அதை விரல்களால் பிடித்து உணவகத்திலிருந்து வெளியே எறிந்தார்.

என் காபியைப் பருகுவதும், கேளிக்கைகளைப் பார்ப்பதும், என் மனதின் ஆண்டெனா சில எண்ணங்களை எடுத்துக்கொண்டு யோசிக்கத் தொடங்கியது, அவர்களின் சிறப்பான நடத்தைக்கு கரப்பான் பூச்சி காரணமா?

அப்படியானால், பணியாளர் ஏன் கலங்கவில்லை?

அவர் எந்த குழப்பமும் இல்லாமல், அதை முழுமைக்கு அருகில் கையாண்டார்.

இது கரப்பான் பூச்சி அல்ல, ஆனால் பெண்களை தொந்தரவு செய்த கரப்பான் பூச்சியால் ஏற்படும் தொந்தரவுகளை பெண்கள் கையாள இயலாமை.

நான் உணர்ந்தேன், இது என் தந்தை அல்லது என் முதலாளி அல்லது என் மனைவியின் கூச்சல் அல்ல, ஆனால் என்னைத் தொந்தரவு செய்யும் அவர்களின் கூச்சலால் ஏற்படும் தொந்தரவுகளை கையாள என் இயலாமை.

இது என்னைத் தொந்தரவு செய்யும் சாலையில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசல்கள் அல்ல, ஆனால் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஏற்படும் இடையூறுகளை கையாள என் இயலாமை என்னை தொந்தரவு செய்கிறது.

சிக்கலை விட, என் வாழ்க்கையில் குழப்பத்தை உருவாக்கும் பிரச்சினைக்கான எனது எதிர்வினை இது.

மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நபர் அவரது வாழ்க்கையில் எல்லாம் சரியாக இருப்பதால் அல்ல ..

அவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார், ஏனெனில் அவரது வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் பற்றிய அவரது அணுகுமுறை சரியானது!

கருத்துகள்